MARO - Uw specialist op het gebied van brandbeveiliging uit Leerdam

Bouwbesluit

Bouwbesluit 2012

Wat is het Bouwbesluit?

Wanneer een bouwt of verbouwt met of zonder vergunning dient u zich altijd te houden aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en de omgeving. Daarom zijn er door de overheid voorschriften vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 voor veiligheid waaronder brandveiligheid van gebouwen, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. De “Regeling Bouwbesluit 2012” behoort bij het Bouwbesluit 2012. De voorschriften die hier onder andere in staan gaan over CE-markering en aansluiting van gas, elektriciteit, noodstroom en water.

 

Hulpmiddelen bij voorschriften Bouwbesluit

U kunt gebruik maken van rekenmethoden, checklijsten en richtlijnen die u kunnen helpen om te voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Dit zijn:

  • NEN-normen. In NEN-normen staan (reken)methoden om te bepalen of u aan een voorschrift uit het Bouwbesluit voldoet.
  • Erkende kwaliteitsverklaringen. In een kwaliteitsverklaring staat of het bouwmateriaal of bouwdeel voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.
  • Gelijkwaardige oplossingen. U kunt aan het Bouwbesluit voldoen via een gelijkwaardige oplossing. Dan moet u wel voldoen aan het doel van de functionele eis.
  • Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s). In deze richtlijnen staan aanwijzingen om te checken of u voldoet aan de minimumeisen van het Bouwbesluit.
  • Nederlandse technische afspraken (NTA’s). Dit zijn richtlijnen die gaan over de praktische uitwerking van een norm uit het Bouwbesluit.

Sinds 1 januari 2013 gelden de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 voor de berekening van de milieuprestatie van gebouwen. Deze berekening moet bij de aanvraag worden gevoegd.

 

Brandveilig gebruik gebouwen

Voor sommige gebouwen (kinderdagverblijf, café, hotel)  heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. De gemeente stelt extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw indien dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Voor gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn  moet u een melding van brandveilig gebruik doen bij de gemeente.

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.