MARO - Uw specialist op het gebied van brandbeveiliging uit Leerdam

Blusmiddelen

De juiste blusmiddelen

Een veilig gevoel

Waarom heeft u blusmiddelen nodig?

Brand kan ernstige gevolgen hebben, bijvoorbeeld het verlies van het gebouw. Daarom is het belangrijk om in uw bedrijf maar ook in uw huis brandblussers te hebben waarmee u een beginnende brand kunt bestrijden. Bij een beginnende brand kunt u vaak nog ingrijpen. Daar heb je dan wel de juiste blusmiddelen voor nodig. Bijvoorbeeld: brandblussers, brandslanghaspels en blusdekens.

Als u beschikt over deze middelen, dan is het belangrijk dat ze werken op het moment dat het nodig is. Komt u er achter op dat moment dat de blusmiddelen niet functioneren, neemt de kans op een grote brand sterk toe en kan u voor onaangename verrassingen komen te staan. Om dit te voorkomen en te weten dat ze het doen is het van groot belang om de blusmiddelen preventief te onderhouden.

Welke blusmiddelen zijn er?

 • Draagbare blusmiddelen: dit zijn blustoestellen die verplaatsbaar zijn met een maximaal gewicht van 20 kilogram.
 • Verrijdbare blusmiddelen: dit zijn blustoestellen die verplaatsbaar zijn met een gewicht groter dan 20 kilogram die op een verrijdbare blus kar staan.
 • Brandslanghaspels: dit is een lange brandslang van 20 tot 30 meter op een haspel die is aangesloten op de waterleiding.
 • Droge blusleidingen: In het pand zitten aansluitingen die op en put of luik aan de buitenzijde van het pand zijn aangesloten. Op deze aansluitingen aan de binnenzijde van het pand kan de brandweer de slang aansluiten en dan de brand bestrijden. De put of het luik zijn aangegeven met een rode letter B.

Brandklassen

overzicht-blussersVoor je begint met het blussen van de brand, moet je vaststellen wat er precies brand. Het zou makkelijk zijn als alle blussers op de zelfde wijze bediend kunnen worden en universeel inzetbaar. Toch is er onderscheid in het soort branden en de soort blusstof die je nodig hebt om de brand te blussen. Het soort branden is onderverdeeld in brandklassen. Daarna kun je beginnen met het blussen van de brand. Op elk blusmiddel staat voor welke brandklasse het geschikt is.

De NEN-EN 2 verdeelt de verschillende type branden in vijf brandklassen afhankelijk van de brandbare stof.

 • Brandklasse A: voor vaste natuurlijke stoffen; deze stoffen branden meestal met een gloed; zoals hout, papier, meubels en gordijnen. Hiervoor kun je het beste waterblussers, schuimblussers of sproeischuimblussers gebruiken
 • Brandklasse B: vloeistoffen en stoffen die vloeibaar worden; zoals benzine, diesel, aceton, was. Hiervoor kunt u het beste sproeischuimblussers, CO¬≤ blussers of poederblussers gebruiken
 • Brandklasse C: gassen; zoals propaan, LPG, aardgas. Eerst dient u de gaskraan dicht te draaien anders is er kans op explosiegevaar. Hiervoor kunt het beste poederblussers gebruiken
 • Brandklasse D: metalen; zoals aluminium, metaal, magnesium. Hiervoor kunt het beste poederblussers speciaal voor klasse D gebruiken
 • Brandklasse E: elektriciteit; (deze klasse is in Nederland vervallen, elektriciteit is een oorzaak van brand maar brand zelf niet)
 • Brandklasse F: frituur; zoals bakolie, frituurvet. Hiervoor kunt u het beste een sproeischuimblusser of vetblusser gebruiken

 

Pictogrammen op brandblussers

De onderstaande pictogrammen worden op de blussers gebruikt:

Brandklasse

 

Welke preventieve maatregelen kan ik treffen om een beginnende brand succesvol te blussen?

U heeft nu gelezen welke brandklassen er zijn en welk blusmiddel u hiervoor kunt gebruiken. Maar u kunt ook nog preventieve maatregelen treffen. Deze preventieve maatregelen zijn:

 • Zorg ervoor dat medewerkers kunnen omgaan met brandblussers en brandslanghaspels.
 • Zorg ervoor dat u juiste blusmiddelen heeft die passen bij de brandklassen.
 • Zorg dat de blusmiddelen duidelijk zichtbaar zijn. Indien mogelijk plaats dan pictogrammen.
 • Zorg er voor dat de blusmiddelen jaarlijks onderhouden worden door een gespecialiseerd KIWA REOB-bedrijf.
 • Zorg ervoor dat u de brandslanghaspels goed kunt uitrollen en dat u er alle plaatsen mee kunt bereiken. Let bijvoorbeeld op stellingen: staan die niet in de weg
 • Zorg er voor dat er niets voor de blusmiddelen is geplaatst. U dient de blusmiddelen direct te kunnen gebruiken. Wanneer er andere zaken voor staan die u eerst moet weghalen is de kans op een onaangename verrassing zeer groot.

 

Een aantal handige tips bij brand:

 • Blus vetbranden en metaalbranden nooit met water. Bij metaalbranden kan dit explosiegevaar opleveren.
 • Druipende vloeistoffen kun je het beste van boven naar beneden blussen en als het kan met meerdere blussers tegelijk.
 • Blus een brandend oppervlak van voor naar achter.
 • Blus met de wind mee.
 • Laat de blussers na gebruik direct hervullen.
 • Denk altijd aan uw eigen veiligheid en die van anderen.
 • Lukt het niet om de brand te blussen of denkt u dat het een grote brand zal worden? Bel dan 1-1-2 en breng iedereen in veiligheid.

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.