MARO - Uw specialist op het gebied van brandbeveiliging uit Leerdam

Optische rookmelders

Optische rookmelder

Er zijn 2 type optische rookmelders.

Optische puntrookmelder

Hierin bevindt zich een fotodiode en een lichtbron. Het licht wordt verstoord wanneer er rook bijkomt, dit wordt door de detector gezien.

Er zijn 2 methodes:

  • directe methode: de lichtbron en de detector staan echt tegen over elkaar. Wanneer er geen rook is kan het licht de fotodiode probleemloos bereiken. Wanneer er rookdeeltjes aanwezig zijn tussen de lichtbron en de fotodiode zal de hoeveelheid licht verminderen en zal de melder alarm slaan
  • indirecte methode: de lichtbron en de detector staan schuin tegen over elkaar. Bij rook weerkaatst het licht op de rook, waardoor er meer licht op de detector valt en deze alarm slaat.

Wanneer een rookmelder inwendig vervuild is en werkt volgens de directe methode wordt steeds gevoeliger en dus sneller alarm slaan. De optisch rookmelders zijn in Nederland verplicht volgens het bouwbesluit op vluchtroutes van nieuwbouw woningen.


Lijnmelder

Deze bestaat uit een lichtbron met ontvangen in één behuizing en een reflector. Het licht wordt naar een reflector gestraald over een grote afstand en teruggekaatst naar de ontvanger. Het patroon en de intensiteit van dit teruggekaatste licht wordt vergeleken met het uitgezonden licht. Wanner hier een verschil inzit wordt er verondersteld dat er rook aanwezig is. Hierna slaat de melder alarm. Bij nagenoeg volledige blokkering van het licht door een obstakel zal de lijnmelder niet in alarm gaan. Dit type is zeer geschikt voor bedrijfshallen en stallingen, gebouwen met lichtstraten met grote afstanden en oppervlakten.

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.