MARO - Uw specialist op het gebied van brandbeveiliging uit Leerdam

Quickscan Brandveiligheid

Vraag nu uw brandveiligheid quickscan aan!

Is uw bedrijfspand wel brandveilig?

Bent u werkgever? Dan staat de veiligheid van uw medewerkers en uzelf op de eerste plaats. Is uw pand brandveilig? En voldoen u aan de wet- en regelgeving? Is er een risico inventaris aanwezig, zijn de ontruimingsprocedures goed opgesteld, is de BHV goed geregeld, zijn er voldoende blusmiddelen aanwezig? Maro Brandbeveiliging kan door het uitvoeren van een QuickScan al deze zaken controleren, geeft advies en voert de nodige aanpassingen uit.

Tijdens de brandveiligheid quickscan in uw organisatie zullen de onderstaande punten beoordeeld worden:

 1. Vluchtroutes
  De vluchtwegen worden bekeken of ze aan de eisen voldoen volgens de ARBO wet- en regelgeving
 2. Ontruimingsprocedures
  In de ontruimingsprocedure staat precies omschreven wat er moet gebeuren om een gebouw snel te ontruimen zonder dat er paniek ontstaat. Er wordt gekeken of u een ontruimingsplan heeft en of deze voldoet aan de NEN 8112
 3. Ontruimingsplattegronden
  In uw pand horen er duidelijke aanwijzingen aanwezig te in de vorm van ontruimingsplattegronden. We controleren of deze er zijn en of ze voldoen aan de NEN 1414 normering.
 4. Blusmiddelen
  In uw pand horen blusmiddelen aangebracht te zijn. Wij controleren of deze aanwezig zijn en of deze op de juiste wijze worden onderhouden volgens NEN 2559 voor brandblussers en NEN 671-3 voor brandslanghaspels
 5. Nood- en Vluchtwegverlichting
  In uw pand behoort noodverlichting aangebracht te zijn. Wij controleren of deze aanwezig zijn op juiste plaats aangebracht zijn en de juiste pictogrammen gebruikt zijn en of ze jaarlijks worden onderhouden volgens de NEN 3140
 6. Bedrijfshulpverlening (BHV-plan)
  In uw organisatie behoort de BHV-organisatie beschreven te zijn in een BHV-plan. Wij controleren de inhoud of deze correct is.
 7. Risico Inventarisering
  We bekijken of de risico inventarisering compleet is volgens de ARBO-artikel 5 lid 1
 8. Advisering bouwkundige inspectie (gebouweigenaren)
  Ook bouwkundig moet uw pand brandveilig op orde zijn. Wij zullen dit voor zover wij dit kunnen beoordelen meenemen in de QuickScan

Na deze QuickScan werken wij alles voor u uit in een rapport.

Dit rapport wordt met u besproken. We geven u een advies. Daarna kunnen wij een offerte maken, een plan van aanpak opstellen en de nodige aanpassingen voor u uitvoeren waarmee er voor gezorgd wordt dat uw organisatie/bedrijfspand (weer) voldoet aan de wet- en regelgeving.


Vraag nu de brandveiligheid quickscan aan!

  Bedrijfsnaam:

  Contactpersoon:

  E-mailadres:

  Telefoonnummer:

  Quickscan aanvragen

  Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

  Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.