MARO - Uw specialist op het gebied van brandbeveiliging uit Leerdam

Noodverlichting

Onderhoud aan noodverlichting

Onderhoudsverplichting

De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie wordt derhalve door de wetgever erkend middels het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de ARBO-wet. In een groot aantal gemeenten zelfs vereist voor de gebruiksvergunning. Dit is onder andere vastgelegd in de Model Bouwverordening (Bijlage 3, Artikel 13.1). Inspectie en onderhoud van en aan noodverlichting is verplicht.   Tevens wordt er geëist dat de aanwezige noodverlichting goed functioneert. Borging hiervan is alleen te realiseren door middel van dit onderhoud.

Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt derhalve onder een periodieke onderhoudsplicht. In de praktijk houdt dit in dat een noodverlichtingssysteem minstens één keer per jaar moet worden geïnspecteerd. Regelmatige controle en onderhoud daarbij zijn belangrijk en noodzakelijk.

Een erkend deskundige zal door de eigenaar / gebruiker moeten worden aangewezen om het noodverlichtingssysteem te controleren, onderhouden en alle nodige werkzaamheden aan het systeem uit te voeren.

Het juist functioneren van een noodverlichtingsinstallatie kan slechts worden gewaarborgd als deze zich in een perfecte werkingsstaat bevindt. Hierom is een regelmatige controle dan ook zeer belangrijk voor de goede werking tijdens spanningsuitval.

Raadpleeg de recente inspectierapport

Bekijk het inspectierapport of daar nog zaken in zijn vermeld die van belang zijn om te weten

Raadpleeg het logboek

Het is altijd belangrijk om te kijken wat er bij de vorige onderhoudsbeurt is geconstateerd. Is alles toen uitgevoerd of zijn er nog punten open blijven staan die nu uitgevoerd moeten worden.

Uitvoeren correctief onderhoud

 • het vervangen van verkleurde pictogrammen
 • het vervangen van beschadigde behuizingen
 • het vervangen van defecte printplaten
 • het vervangen van defecte lichtbronnen
 • het vervangen van defecte batterijen

Uitvoeren preventief onderhoud

 • vervangen van de tl buis die continu brand
 • 4 jaarlijks vervangen van alle tl buizen
 • indien nodig contactpunten vervangen
 • vervangen van defecte armaturen
 • functioneel testen en ga na of de armaturen functioneren bij een netspanningsonderbreking
 • test de autonomietijd van armaturen die geen zelftest functie hebben
 • lees de resultaten uit van de automatische testen die door het armatuur zelf worden gedaan
 • vervangen van de batterij 1 x per 4 jaar
 • het reinigen van het armatuur

Verslaglegging van het uitgevoerde onderhoud

 • beschrijf de bevindingen
 • beschrijf de zaken die extra aandacht vragen
 • beschrijf de zaken die belangrijk zijn voor het volgende periodieke onderhoud
 • beschrijf de acties die genomen moeten worden die noodzakelijk zijn
 • beschrijf wie die actie uitvoert
 • neem het onderhoudsrapport op in het logboek

Opmerking: het niet tijdig vervangen van de batterijen kan zorgen voor een kortere levensduur van het armatuur.

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.