MARO - Uw specialist op het gebied van brandbeveiliging uit Leerdam

Brandblussers

Onderhoud Brandblussers

Gegarandeerd brandveilig

Bij Maro Brandbeveiliging kunt u terecht voor het onderhoud van brandblussers. Maro Brandbeveiliging is een KIWA NCP REOB  gecertificeerd brandbeveiligingsbedrijf. Daarom onderhouden wij de brandblussers volgens de NEN 2559. Naar deze norm wordt verwezen in het bouwbesluit.

De NEN2559 schrijft een jaarlijkse visuele inspectie voor, hoe en hoe vaak de blustoestellen moeten worden onderhouden en door wie. Daarnaast is verplicht om eens per vijf jaar uitgebreid onderhoud uit te voeren en eens per 10 jaar het opnieuw vullen en na twintig jaar de brandblusser uitgebruik te nemen. Naast de norm dienen de blustoestellen ook worden onderhouden volgens de specificaties van de leverancier. Eventuele te vervangen onderdelen worden vervangen uitsluitend door originele onderdelen en conform het rijkstypekeur.

Blustoestel moet vrij toegankelijk zijn en op de juiste plek hangen en er dient een leesbare handleiding op zit.

Onderhoudsschema

Jaarlijks onderhoud

Het jaarlijkse onderhoud wordt uitgevoerd op locatie. Het onderhoud bestaat uit de volgende delen:

 • Visuele inspectie van brandblusser op beschadigingen, deuken en roestvorming
 • Controle van slang en spuitmond
 • Leesbaarheid van transfer en controle rijks type keur
 • Controle van gangbaarheid verzegeling
 • Controle van druk via de manometer en externe drukmeting
 • Controle van inslagmechanisme (alleen patroonapparaten)
 • Controle van patroon (alleen patroonapparaten)
 • Controle op afdichtingen
 • Controle van gewicht (CO2 blussers)
 • Controle van inslag stoomwezen (CO2 blussers)
 • Controle van leeftijd brandblussers
 • Demontage/montage brandblussers
 • Aanbrengen keuringssticker
 • Het melden aan eigenaar/gebruiker resultaat
 • Het invullen van het logboek

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.