MARO - Uw specialist op het gebied van brandbeveiliging uit Leerdam

Over ons

Maro Brandbeveiliging

Wie is Maro Brandbeveiliging

Maro Brandbeveiliging is een jonge, eerlijke en open organisatie in de brandbeveiliging. Op dit moment zijn wij voornamelijk actief in het midden van het land maar daar hoeft het voor ons niet op te houden. Onze organisatie heeft een jarenlange ervaring in de brandveiligheid welke opgedaan is zowel bij de brandweer alsmede in de brandbeveiliging. Wij zijn een organisatie die zegt wat ze doen en doen wat ze zeggen.

De organisaties die wij bedienen staan bij ons centraal. Zowel klein als groot. Wij werken vanuit het risico wat de klant loopt met betrekking tot de personen werkzaam in een organisatie, de organisatie zelf en de huisvesting van de organisatie bij brand. Onze klanten maken wij bewust van de risico’s die zij lopen. Samen met de klant en de wet- en regelgeving die hiervoor is opgesteld gaan we werken aan een brandveilige organisatie.


Wat kan Maro Brandbeveiliging voor u betekenen?

Wat kunnen wij als brandbeveiligingsorganisatie vanuit de risico-benadering voor u als klant betekenen.

Informeren

Omdat wij van uit risico’s denken zullen we eerst moeten informeren: wat voor een gebouw is het, welke functie heeft het gebouw, zijn er vluchtroutes aanwezig, zijn er brandcompartimenten aanwezig, om wat voor een organisatie gaat het, welke risico’s zijn er.

Concluderen

Hoe groot is de kans op brand. Bij geen kans dan ook geen brandveiligheid. Wel kans op brand dan zal er uitvoering moeten worden gegeven aan brandveiligheid. Kan een kleine brand een grote brand worden en hoe snel kan dit gaan, kan de brand zich uitbreiden, kunnen er ontstekingsreacties ontstaan, explosies, ontploffingsgevaar.

Construeren

Er zullen maatgevende brandscenario,s bepaald moeten worden. Deze scenario’s bepalen uiteindelijk welke te treffen brandbeveiligingsvoorzieningen en -maatregelen er nodig zijn. Voor het bepalen van die brandscenario’s heb je goede kennis van brand en de gevolgen daarvan nodig. Een brandverloop kan in brandfasen verdeeld worden. De fasen geven de uiterste prestatie van de beveiligingsdoelen in tijd aan. Een voorbeeld hier van is: de ontdekking van de brand, de alarmering, de melding, vluchten, interventie.

Reduceren

Door het treffen van brandveiligheidsvoorzieningen reduceren we de risico’s. Hierbij vertaal je de maatgevende brandscenario’s naar brandbeveiligingsmogelijkheden.

Verificeren

Zijn de brandbeveiligingsmogelijkheden inpasbaar in de hoofddoelen en de subdoelen van brandpreventie.  Als deze positief is blijft, na acceptatie van het restrisico, de uitvoering over. Indien deze negatief is betekend dit dat er verkeerde keuzes zijn gemaakt en zal er naar andere beveiligingsmogelijkheden gekeken moeten worden tot er een positief resultaat uitkomt.

Accepteren

Hierbij dient er gekeken te worden of de restrisico’s aanvaardbaar zijn. Zijn deze niet aanvaardbaar dan moet er een aanpassing plaatsvinden op de brandbeveiligingsmogelijkheden.

Implementeren

Wanneer de restrisico’s aanvaardbaar zijn en de brandveiligheidsmogelijkheden voldoende zal dit geïmplementeerd moeten worden. Er zal toegewerkt moeten worden naar een brandveilige organisatie. Hiervoor zijn o.a. nodig: de directie – zij dienen het geheel te ondersteunen, financiën – er zullen financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor brandveiligheidsaanpassingen die eenmalig zijn maar ook die jaarlijks terug keren, medewerkers – er moeten medewerkers worden aangesteld – een verantwoordelijk persoon, medewerkers die de BHV organisatie neerzetten en onderhouden, bewustwording – de organisatie en haar bezoekers moeten bewust gemaakt worden van hun handelen op de brandveiligheid.

Onderhouden

Maro Brandbeveiliging kan u in al deze stappen ondersteunen en samen met u het gehele proces doorlopen. Tevens kunnen wij alle benodigde brandveiligheidsmogelijkheden leveren en onderhouden. Wij kunnen opleidingen verzorgen. Tevens leveren wij alle BHV materialen die u in uw organisatie maar nodig heeft.

U ziet dat Maro Brandbeveiliging een totaal oplossing bied voor haar klanten. Wij vinden dit erg belangrijk. Wij doen dit samen met onze samenwerkingspartners.


Voordelen van het zaken doen met Maro Brandbeveiliging:

  • op een eerlijke open manier zaken doen
  • risico-benadering
  • wettelijke regels en normen
  • Kiwa REOB gecertificeerd
  • alles onder een dak
  • 1 aanspreekpunt
  • registratie van alle brandveiligheidsvoorzieningen
  • wij zorgen dat alles automatisch wordt onderhouden, daar heeft u geen omkijken naar
  • onderhoudscertificaten
  • u heeft meer tijd voor uw core-bussiness

Onze partners:

partner-logos

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.