MARO - Uw specialist op het gebied van brandbeveiliging uit Leerdam

Koolzuursneeuwblusser/CO2

Koolzuursneeuwblusser (CO2)

Tips and tricks

Kooldioxide blussers zijn geschikt voor brandklasse B en elektriciteit. Dus voor o.a. vloeistof branden, branden van elektrische apparatuur

Kooldioxide, bekend als koolzuur, wordt toegepast als koolzuursneeuw. Koolzuur is kleurloos, reukloos, geleid geen elektriciteit, inert gas, dat geschikt is om branden te blussen. Het blusmiddel wordt  als vloeistof in de blusser opgeslagen onder een druk van 60 bar bij kamer temperatuur. Kooldioxide als blusstof in vloeibare vorm is waardeloos. De blusstof moet gasvormig zijn. De vloeibare kooldioxide moet uitzetten (expanderen) tot een gas. Dit gebeurt in een expansiekoker. Bij dit proces wordt veel warmte onttrokken en daarom kan de koker afkoelen tot wel -80°. Daarom is het belangrijk alleen het handvat van de blusser vast te pakken. Doet u dat niet dan loopt u een grote kans op derdegraads brandwonden en is tevens verstikkend voor mens en dier.

Wanneer vloeibare kooldioxide in de atmosfeer wordt gespoten vorm dit koolzuursneeuw. De werking van CO2 blussers is zuurstofverdrijving. De CO2-wolk verdringt zuurstof, hierdoor dooft het vuur. Het is een schoonblusmiddel wat geen nevenschade aanbrengt.

Het gebruik van een CO2 blusser is bij voorkeur binnen. Buiten vervliegt de blusstof zeer snel. Bent u in een kleine ruimte aan het blussen, verlaat dan na het blussen snel deze ruimte. Koolzuursneeuw zorgt er voor dat het zuurstof gehalte in de ruimte wordt verlaagd.

CO2 blussers worden met name ingezet wanneer kostbare elektrische apparatuur niet te veel schade mogen oplopen. Denk hierbij aan een serverruimte.

Blussen met een CO2 blusser

 • Blijf laag als u naar de brand loopt
 •  Zorg dat u geen rook inademt
 • Leg uw ene hand bovenop de fles en trek de borgpen er met uw andere hand uit.
 • Spuit eerst een proefstoot recht voor u uit. Zo ziet u wat de worplengte is. (ca. 1,5m)
 • Spuit niet omhoog of om laag
 • Met het gedeelte waar de straal van de blusser eindigt richt u op de vlammen
 • Richt de bluskoker op de onderkant van het vuur
 • Knijp de afsluiter volledig in om de CO-2 op het vuur te richten
 • Wanneer het gaat om een brand in een elektrisch product, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact
 • Blus daarna zonder onderbreking van links naar rechts en van voor naar achter
 • Wanneer u zeker weet dat de brand gedoofd is zet dan ramen en deuren tegen elkaar open
 • Hierna verlaat u de kamer want het zuurstof gehalte in de kamer is sterk afgenomen door het blussen met een CO2 blusser
 • Controleer het eerste half uur of de brand nog steeds uit is.  Soms laait de brand weer op om dat een CO2 blusser geen gloeibrand blust alleen de vlammen.

Voordelen CO2 blussers:

 • Niet elektrisch geladen
 • Richt geen nevenschade aan
 • Niet vorstgevoelig
 • Reageert nauwelijks met andere stoffen
 • Is niet agressief

Nadelen CO2 blussers:

 • Verdrijft zuurstof en is verstikkend voor de blusser
 • Doordat het maar 1,5 keer zwaarder is dan lucht verwaait het
 • Kan brandwonden vooroorzaken bij aanraking met de huid
 • Dooft wel de vlammen maar niet de gloedbranden
 • Moet worden opgeslagen in zware hoge druk cilinders
 • Gevaarlijk in gesloten ruimten
 • Is duurder dan water
 • Er kan een elektrostatische lading ontstaan bij het uitstromen van gas. Dit veroorzaakt een gevaar voor ontsteking in brandgevaarlijke ruimten
 • Kan een sterke afkoeling en springen van koude onderdelen veroorzaken

De CO2 blussers die Maro Brandbeveiliging levert en plaatst zijn de Ecofex koolzuursneewblussers.

Voordelen CO2 blussers Ecofex:

 •  Uitstekende bluscapaciteit
 •  Geschikt voor het blussen van vloeibare stoffen en brand bij elektrisch apparatuur
 • Optimaal bedieningscomfort
 • Geïsoleerd handvat bij de K5-EF

CO2 blussers zijn te verkrijgen in 2 en 5 kg en zijn door eenvoudige bediening snel inzetbaar.

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.