MARO - Uw specialist op het gebied van brandbeveiliging uit Leerdam

Droge blusleidingen

Droge blusleidingen in uw bedrijfspand

Voor snelle watertoevoer bij brand

 

Wat zijn droge blusleidingen?

Droge blusleidingen zijn gemaakt uit buizen van staal. Met daarbij brandslang- voedingsaansluitingen.

 

Waarvoor is een droge blusleiding nodig?

Bij een brand in een groot (of hoog) gebouw gaat er veel tijd verloren doordat de slangen uitgerold moeten worden en daarna nog naar boven moeten worden getransporteerd. Door brandslangen op de aansluitingen in het gebouw te plaatsen kan de brandweer met de pompinstallatie van een brandweervoertuig veel sneller de gewenste hoeveelheid water op de plaats van bestemming krijgen.

Dus om te voorkomen dat er veel tijd verloren gaat bij het blussen van branden in grote (of hoge) gebouwen is het noodzakelijk dat er droge blusleidingen in deze gebouwen aanwezig zijn. Droge blusleidingen zorgen er voor dat het aantal aan elkaar gekoppelde brandslangen wordt beperkt. Hierdoor is de brandweer sneller instaat om vanaf een verdieping hoger te beginnen om de brand te bestrijden.

 

Welke gebouwen hebben droge blusleidingen nodig?

  • Een gebouw wat rondom moeilijk te bereiken is door brandweervoertuigen;
  • Een gebouw wat erg lang is
  • Wanneer de allerhoogste verdiepingsvloer van een gebouw, twintig meter boven meet niveau ligt.

Dit geldt voor nieuwbouw als ook voor bestaande bouw. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd. Deze norm is de NEN 1594. Droge stijgleidingen moeten ook volgens deze norm worden aangelegd en onderhouden.

 

Hoeveel droge blusleidingen zijn er nodig?

Het aantal droge stijgleidingen die nodig zijn in een gebouw staat beschreven in BB  artikel 2. 192 lid 2. Voor bestaande bouw wordt dit aantal bepaald door de aanwezige loopafstand tussen een brandslangaansluiting van een droge blusleiding en een toegang van het op die aansluiting aangewezen rookcompartiment: maximaal 70m

Voor nieuwbouw is dit anders beschreven het wordt bepaald door:

  • De aanwezige loopafstand tussen de brandslangaansluiting op een droge blusleiding en:
  • Bij woonfuncties de toegang van subbrand compartimenten: 50m
  • Bij utiliteitsgebouwen de toegang van rookcompartimenten: 35m

De loopafstand tussen de toegang van een subbrand compartiment of een rookcompartiment en een vluchttrappenhuis is respectievelijk 45 of 30m. Bij deze maximale afstanden moet een droge blusleiding die in een vluchttrappenhuis wordt geplaatst zich binnen een afstand van 5m van de toegang van het vluchttrappenhuis bevinden.

 

Waar moeten de droge blusleidingen en aansluitpunten worden geplaatst:

Ook dit staat beschreven in de NEN 1594. Formeel hoeven de brandslangaansluitingen niet op dezelfde bouwlaag te zijn als de toegang van de subbrand compartimenten of de rookcompartimenten. Maar meestal worden toch op elke verdieping brandslangaansluitpunten gemaakt. Mede door de situering van de openbare brandkranen of andere openbare waterwinplaatsen en door de bereikbaarheid van het gebouw door brandweervoertuigen, wordt bepaald waar en hoeveel droge blusleidingen er worden geplaatst.

Wanneer er één of meerdere droge blusleidingen aanwezig zijn in een pand moet binnen 53m van elke voedingsaansluiting een brandkraan aanwezig zijn. Een brandweervoertuig moet elke voedingsaansluiting op 15m kunnen benaderen.

 

Uitvoering droge blusleiding

Voor zowel bestaande bouw als voor nieuw bouw moeten droge blusleidingen worden uitgevoerd volgens de NEN 1594. Voor bestaande bouw zijn van dit normblad een beperkt aantal onderwerpen van toepassing:

  • De drukbestendigheid
  • De onbrandbaarheid van het materiaal van de leiding de soorten koppelingen voor de aansluiting van de brandslang
  • De aanduiding van de voedingsaansluiting
  • Voor de omvang van de installatie geldt het bouwbesluit

In de NEN 1594 staan nog meer zaken beschreven. Ook moet de blusleiding voldoen aan de algemene gebruikseisen voor bouwwerken. Deze kunnen per gemeente verschillen.

 

Verantwoordelijkheid

In het verleden was de brandweer aansprakelijk dat de taken (zie onderhoud droge stijgleidingen) die in bovengenoemd artikel staan uit te voeren. Echter door het verleggen van taken en bezuinigen liggen deze nu bij de eigenaar of beheerder van het gebouw.

U bent hoofdelijk aansprakelijk wanneer u niet voldoet aan deze verantwoordelijkheden. U bent als persoon aansprakelijk indien de droge blusleiding niet aanwezig is of wanneer het onderhoud niet is uitgevoerd volgens de geldende norm (NEN 1594).

U kunt het onderhoud laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Deze zal uw droge blusleidingen onderhouden volgens de norm NEN 1594.

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.