MARO - Uw specialist op het gebied van brandbeveiliging uit Leerdam

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 zijn in alle woningen rookmelders verplicht. Deze verplichting is er al voor nieuwbouw woningen en bedrijven.

Nu gaat dit ook gelden voor bestaande huizen en gebouwen.

Tijdens een brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van rook. Dit gebeurt vaak in de slaap. Wanneer je slaapt ruik je niets. Je hoort wel.

Rook bevat veel giftige stoffen. Door deze stoffen val je in een zeer korte tijd in een diepe bewusteloosheid.

Daarom zijn rookmelders zeer belangrijk. Ook als je wakker bent.

 

Welke rookmelders heb je nodig

Dit is afhankelijk van het soort huis, hoe groot is het e.d.

Er zijn veel verschillende rookmelders, welke voor jou situatie de beste is willen wij graag samen met je onderzoeken.

Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen.

 

Kortom: hier komt een afsluiter!

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.

Brandblusmiddelen in een mooi jasje, zijn ze wel veilig?

Brandblusmiddelen in een mooi jasje, zijn ze wel veilig?

Er is een wildgroei ontstaan aan zogenaamde “design” brandblusmiddelen in Nederland.
Deze brandblussers zien er mooi uit, maar zijn niet voorzien van een Rijkstypekeur.
Hierdoor zijn ze op basis van de Brandweerwet in Nederland verboden.

In Nederland dient een brandblusser tot 20kg voorzien te zijn van een Rijkstypekeur, anders mogen ze niet verkocht worden.
Het Rijkstypekeur omvat eisen waaraan een brandblusmiddel moet voldoen om de veiligheid en de betrouwbaarheid van een draagbaar blusmiddel te
waarborgen.

Blusmiddelen die niet voorzien zijn van dit Rijkstypekeur voldoen niet aan de regelgeving zoals deze in Nederland geldt.

Het Rijkstypekeur wordt aangegeven in een elips op het etiket van een brandblusser.

Maro Brandbeveiliging is een Kiwa NCP gecertificeerd bedrijf en kan u meer informatie verstrekken over het Rijkstypekeur.
Ook kunnen wij u de juiste blussers leveren.

 

 

Kortom: hier komt een afsluiter!

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.

Plexiglas beschermwand en andere beschermingsmaatregelen tegen corona

Plexiglas beschermwand en andere beschermingsmaatregelen tegen corona

Maro Brandbeveiliging kan verschillende beschermingsmaatregelen leveren tegen corona:

Corona maatregelen:

Beschermwanden     

Vloermarkering             

Houd afstandssticker   

Desinfectiegel             

Coronahesjes             

Naast deze maatregelen kunnen wij nog veel meer coronabeschermingsmiddelen leveren.

Neem even contact op via de mail: info@marobrandbeveiliging.nl of

telefoon: 0345-525308

 

Kortom: hier komt een afsluiter!

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.

Speciale december-aanbieding ter voorbereiding van de feestdagen!

Speciale december-aanbieding ter voorbereiding van de feestdagen!

De feestdagen komen er weer aan! Nu is het daarom een goed moment om je alvast goed voor te bereiden. En daar willen wij graag in voorzien met een speciale december-aanbieding!

Kortom: hier komt een afsluiter!

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.

Brandpreventie in de horeca: 8 tips

Brandpreventie in de horeca: 8 tips

Het ontstaat ongemerkt, verspreidt zich razendsnel en kan verstrekkende gevolgen hebben. Het voorkomen van een brand is beter dan genezen. In de horeca zou brandpreventie de hoogste prioriteit moeten zijn. U moet er niet aan denken dat er brand ontstaat en dat uw gasten er niet meer uit kunnen. Helaas zien wij maar al te vaak dat horecabedrijven zaken niet goed op orde hebben.

8 Tips voor optimale brandpreventie in de horeca

Maak je café bijvoorbeeld zo veilig mogelijk en sta bewust stil bij de risico’s. Doe dat niet één keer; blijf vluchtwegen met enige regelmaat controleren. Zorg dat je horecagelegenheid zo brandveilig mogelijk is. In dit blog daarom acht tips voor een optimale brandpreventie in de horeca.

1. Ontwikkel een ontruimingsplan

Zorg dat uw personeel op de hoogte is van de te volgen procedures bij brand. Laat nooit meer mensen toe dan de vergunning toestaat. Zie toe op strikte naleving van de veiligheidseisen en zorg voor noodverlichting.

2. Deskundig personeel

Zorg dat uw personeel weet hoe te handelen in geval van brand. Het is verplicht om minstens één werknemer in dienst te hebben met een EHBO- en brandveiligheidsdiploma. Zie toe op duidelijke herkenbaarheid van uw personeel.

3. Ga veilig om met afval

Voer het afvoer indien mogelijk dagelijks af. Leeg asbakken in een metalen asverzamelaar en kies voor metalen afvalcontainers met een hangslot. Plaats afvalcontainers en/of -bakken liever niet in de directe omgeving van elektriciteit of gebouwen. Voorzie de opslagruimte voor afval van automatische sprinklers.

4. Beveilig uw interieur

Kies voor niet-brandbare versieringen. Hang ze op minstens 2,5 m hoogte van het vloeroppervlak. Zorg dat kaarsenstandaards veilig en stabiel staan, en dat er in de keuken een blusdeken aanwezig is. Vervang regelmatig het afzuigkapfilter en plaats pannen zoveel mogelijk achteraan op het gasfornuis. Laat hete olie of frituurvet na gebruik zo snel mogelijk afkoelen.

5. Controleer uw uitgangen

Nooduitgangen en vluchtroutes moeten goed zichtbaar zijn en de doorgang mag niet worden geblokkeerd. Een publiekelijke ruimte moet minstens twee nooduitgangen hebben, die zo ver mogelijk van elkaar liggen.

6. Zorg voor een goede terreinverlichting

Een goede terreinverlichting helpt mensen om zich na de nooduitgang te oriënteren, en de brandweer om snel de weg te kunnen vinden.

7. In geval van brand

Begin zo snel mogelijk met blussen. Doe dit altijd met de windrichting mee en van beneden naar boven. Bij poeder of een CO²-toestel blust u met korte stoten. Loop altijd achterwaarts terug en houd het toestel gereed. Laat uw blustoestel na gebruik direct hervullen.

8. Bij vlam in de pan

Slaat de vlam in de pan? Schakel direct de afzuigkap en het gas uit. Sluit de pan af met een passende deksel. Ook kunt u de vlam doven met een blusdeken of natte dweil. Let op: gooi nooit water op het vuur!

Meer weten?

Wilt u meer weten over brandpreventie in de horeca? Neem dan snel een kijkje op onze website. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Kortom: hier komt een afsluiter!

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.

Brandveiligheid in een VvE: wie is aansprakelijk?

Brandveiligheid in een VvE: wie is aansprakelijk?

Mocht er onverhoopt een brand uitbreken in een appartement, dan is het natuurlijk de eerste zorg dat er zich geen persoonlijke ongelukken zullen voordoen. Daarna is het moment gekomen dat moet worden onderzocht hoe de brand is ontstaan en wie of wat daarvoor verantwoordelijk is geweest.

Brand is vaak een ongelukje

In de praktijk blijkt helaas dat het, net als in andere woningen, vaak een ongelukje is, in combinatie met onvoorzichtigheid. Denk hierbij aan een sigaret in bed of een omgevallen brandende kaars als er even niemand is om dat probleem op te lossen. Maar voor dat soort zaken is er toch een brandverzekering en is er geen aansprakelijkheid door de VvE? Het antwoord is iets gecompliceerder.

Wanneer is een VvE aansprakelijk?

De wet is duidelijk over aansprakelijkheid in dit soort gevallen: de bezitter (of eigenaar) van een opstal die niet aan de eisen voldoet die men daaraan mag stellen en daardoor voor gevaar zorgt, is daarvoor aansprakelijk. Wordt deze vorm van aansprakelijkheid in de praktijk vaak gesteld? Dat zal niet heel vaak gebeuren, omdat het niet eenvoudig is om te bewijzen dat een eigenaar of VvE bewust ervoor heeft gekozen de veiligheidseisen te negeren of niets heeft gedaan om de brandveiligheid in het complex te garanderen.

Iemand de schuld geven

Toch is het voor belanghebbenden soms al afdoende om te bewijzen dat een bepaald onderdeel van de brandbeveiliging niet heeft gewerkt en dat een derde daardoor schade heeft geleden. Dit nog even afgezien van persoonlijke tragedies die het gevolg zouden kunnen zijn van een brand als de vluchtweg onvoldoende bleek te zijn.

Aandacht voor brandveiligheid is een must

Een VVE heeft als doel om een appartementengebouw te beheren en de gemeenschappelijke belangen van de bewoners te behartigen. Veiligheid speelt hierbij natuurlijk een zeer belangrijke rol. Brandveiligheid is zelfs specifiek benoemd in de standaard reglementen bij splitsing van appartementsrechten. Zo is de VvE verantwoordelijk voor het onderhoud voor branddetectie en brandbestrijdingsmiddelen in de gemeenschappelijke ruimten.

VVE houdt brandbeveiliging in orde

Het is ook in het algemeen duidelijk genoeg dat het ook in het belang van de VVE is om de brandbeveiliging tiptop in orde te houden om de gevolgen van een brand zo beperkt mogelijk te houden. Als de VvE zich op deze manier van haar taken kwijt, is een aansprakelijkheidstelling ook niet waarschijnlijk.

Zo goed mogelijk voorbereid zijn?

Wilt u weten wat u preventief kunt doen op het gebied van brandbestrijding en beperking van mogelijke aansprakelijkheid van de VvE? Neem gerust contact met ons op voor informatie en advies.

Kortom: hier komt een afsluiter!

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.

Zo snel verspreidt vuur zich!

Zo snel verspreidt vuur zich!

Wat begint als een klein vuurtje, kan in korte tijd omslaan in een verwoestende brand. Wist u dat een woonkamer in een periode van 3 tot 5 minuten na het eerste ontstaan van vuur, volledig in lichterlaaie kan staan? Nu lijkt dat nog een redelijke lange periode om te vluchten. Maar beseft u dat de rookontwikkeling al snel zo hevig kan zijn dat u volledig in het donker de uitgang moet vinden? En wat als het geen woonkamer betreft, maar bijvoorbeeld een kantoorruimte en u nog veel verder moet, voordat u een veilige plek bereikt? Het vuur zal niet stil blijven staan.

Wat te doen als er brand uitbreekt?

Het belangrijkste is dat u rustig probeert te blijven en nadenkt voordat u wat doet. Als het een bekende omgeving is, denk dan goed na welke weg de snelste is naar een veilige plaats. Sluit deuren altijd achter u en ook ramen als dat mogelijk is. Waarschuw andere aanwezigen in het pand en vergeet eventuele huisdieren niet, als u daar tijd voor heeft. Het bellen van het alarmnummer kan wachten, totdat u zichzelf in veiligheid heeft gebracht.

Zorg voor een goede voorbereiding

Bij een brand is tijd een belangrijke factor. Zorg er dan ook voor dat u zo goed als mogelijk is bent voorbereid. Rookmelders zijn erg belangrijk, maar ook brandblusapparaten kunnen het uitslaan van een brand voorkomen. Voor de veiligheid als u tijdens een brand moet evacueren zijn branddekens een goede manier om tijd te winnen. Op die manier kan het vuur namelijk minder snel om zich heen grijpen, ook als het u niet lukt om de brandhaard volledig te doven. Doordat het vuur zich minder snel ontwikkelt, krijgen de aanwezigen in het pand meer tijd om te vluchten. En heeft u al een goed evacuatieplan?

Laat u adviseren door een specialist

Heeft u voldoende gedaan op het gebied van brandveiligheid of bent u daar niet zeker van? Neem contact met ons op en wij zullen u graag nader informeren en adviseren, zodat u zo goed mogelijk voorbereid bent op een eventuele brand. Of het nu gaat om een zakelijk of particulier pand, wij staan altijd graag voor u klaar.

Kortom: hier komt een afsluiter!

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.

Rook ingeademd: Wat nu?

Rook ingeademd: Wat nu?

Veel mensen zijn bang om een brand te moeten meemaken. Niet alleen een brand zelf heeft veel impact. De gevolgen van een hevige brand kunnen ook erg schokkend zijn. Denk maar aan de waterschade in een woning na het blussen of slachtoffers die brandwonden hebben opgelopen.

Rook vaak gevaarlijker dan vuur

Maar de meeste slachtoffers tijdens branden worden gemaakt door de rookontwikkeling en niet door het vuur. Rook is gevaarlijk en kan zonder meer dodelijk zijn als het in te grote hoeveelheden wordt ingeademd.  Moderne gebouwen en interieur bevatten een groot aantal stoffen die het menselijk lichaam schade kunnen toebrengen. Ook als de rookinademing maar korte tijd heeft geduurd kan dit toch verstrekkende gevolgen hebben.

De meest voorkomende symptomen na rookinademing

Als mensen gedurende een kortere of langere periode rook hebben ingeademd, kunt u de volgende symptomen verwachten:

 • hoesten
 • kortademigheid
 • hoofdpijn
 • verwarring en flauwvallen
 • coma
 • ontstoken of verbrande ogen
 • ontsteking van de huid.

Bijna al deze gevolgen van de inademing van rook zijn ernstig en kunnen ook na een langere periode nog tot klachten leiden.

De effecten op lange termijn

De onderzoeksresultaten uit langdurige studies geven aan dat ook beperkte rookinademing op lange termijn nog gezondheidsproblemen kan opleveren. Na een grote brand op King’s Cross Station werden een aantal slachtoffers van rookinademing 2 jaar gevolgd. Via dit onderzoek konden de gevolgen van het inademen van rook op de langere termijn beter ingeschat worden. Meer dan 75% van de slachtoffers had na 6 maanden nog steeds medische klachten. Na een periode van 2 jaar was de helft van de groep nog steeds niet volledig hersteld. Er zijn dan ook zeker effecten van rookinademing merkbaar op de langere termijn.

Zorg voor een goed evacuatieplan

Ook als de brandbeveiliging is uw pand goed is, kan er eventueel toch brand ontstaan. Dat betekent dat de kans op rookinademing reëel is. De beste manier om te voorkomen dat aanwezigen rook inademen is door hen zo snel mogelijk te evacueren. Heeft u al een goed evacuatieplan voor uw gebouw? Of wilt u meer informatie hebben over de brandveiligheid van uw woning? Wij geven u professioneel advies. Neem gerust contact met ons op om verdere informatie over dit onderwerp te krijgen.

Kortom: hier komt een afsluiter!

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.

Brandbeveiliging voor op scholen: 4 aandachtspunten

Brandbeveiliging voor op scholen: 4 aandachtspunten

Afgezien van de vakanties bruisen scholen altijd van het leven. Wist u dat de gemiddelde school voor voortgezet onderwijs meer dan 1.500 leerlingen telt? Elke schooldirecteur staat daarom voor een grote verantwoordelijkheid. Zeker als het gaat om brandveiligheid. Met de volgende vier aandachtspunten houdt u het zo veilig mogelijk.

1. Handhaaf de brandveiligheid

Elke school zou aan een aantal cruciale veiligheidsaspecten moeten voldoen, maar helaas worden die niet altijd nageleefd. Bij deze daarom een handige checklist.

 • Is uw ontruimingsplan/bedrijfsnoodplan nog actueel?
 • Voer periodiek een ontruimingsplan uit, gevolgd door een evaluatie
 • Houd nooduitgangen en vluchtroutes vrij
 • Voorkom gladde vloeren en trappen
 • Zijn telefoons, brandmelders en -blussers goed zichtbaar en toegankelijk?
 • Houd rook- en brandwerende deuren gesloten
 • Beschikt uw school over actuele vluchtplattegronden?
 • Zie toe op een volledige BHV-organisatie.

2. Let op uw versieringen

Schoolklassen zijn vaak versierd met topografiekaarten, tekeningen en andere decoraties. Hang deze liever aan een metalen draadje dan aan een brandbaar touwtje. Let ook op de afstand: het veiligst is om een decoratie minstens 2,5 meter van het vloeroppervlak te hangen. Houd tussen de tekeningen en verlichtingsapparatuur een afstand van minimaal 50 cm aan. Voorkom eveneens dat tekeningen de vluchtroutes kunnen belemmeren. Wat de gangen van uw schoolgebouw betreft: houd deze zoveel mogelijk vrij. Ook jassen mogen in geval van nood geen (brandbaar) obstakel vormen.

3. Maak uw leerlingen bewust van veiligheid

Zorg voor veiligheid op school gaat het gemakkelijkst als ook de leerlingen zich betrokken voelen. Nodig dus eens een brandweerman of -vrouw uit op school, of verzorg een presentatie over het onderwerp. Ook een ontruimingsoefening kan op regelmatige basis gezamenlijk worden uitgevoerd. Laat de leerlingen op een ontspannen manier kennismaken met brandveiligheid, en voorkom dat er paniek ontstaat. Als de leerlingen vertrouwd zijn met brandveiligheid, zullen ze ook in geval van nood sneller juist handelen.

4. Oefen een ontruiming

Doe op de meest onverwachte momenten een ontruiming. Hierdoor kunt u zien of kinderen en docenten weten wat ze moeten doen. Oefen een ontruiming zeker 3 keer per jaar.

Maro: uw partner in brandveiligheid

Bent u benieuwd naar nog meer tips om uw schoolgebouw zo goed mogelijk te beveiligen? Neem geen risico en laat u adviseren door Maro brandbeveiliging. Onze experts kunnen u alles vertellen over veiligheidssystemen in het onderwijs. Aarzel niet en neem gratis en vrijblijvend contact met ons op!

Kortom: hier komt een afsluiter!

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.

Defecte elektra veroorzaakt 1 op de 3 branden

Defecte elektra veroorzaakt 1 op de 3 branden

Kortsluiting wordt bijzonder vaak genoemd als de mogelijke reden voor een brand. Dat is vaak niet juist, omdat kortsluiting in principe wordt voorkomen door veiligheidsmaatregelen die in iedere moderne woning zijn getroffen. Elektra kan ook door andere oorzaken dan kortsluiting problemen en dus brand veroorzaken.

Wat is kortsluiting?

We spreken over kortsluiting als kabels met elkaar in aanraking komen die door isolatie gescheiden zouden moeten blijven. Als door bijzondere omstandigheden de leidingen te warm worden kan het isolatie materiaal ontbranden. Dit kan giftige rookontwikkeling opleveren en uiteindelijk ook brand als het probleem niet tijdig genoeg wordt geconstateerd. In vrijwel iedere moderne woning is er een stoppenkast aanwezig die ervoor bedoeld is om kortsluiting in het huis te voorkomen.

Indien er een overmatig stroomgebruik in de leidingen plaatsvindt en de temperatuur te hoog dreigt te worden, slaat de stop door en wordt daarmee kortsluiting voorkomen. Een goede stoppenkast voorkomt kortsluiting. Kortsluiting komt nog voor als oorzaak van brand, maar in veel mindere mate dan wordt gedacht.

Elektra blijft gevaarlijk

Vandaag de dag hebben we een groot aantal elektrische apparaten in huis die allerlei klusjes voor ons doen. Deze apparaten hebben zich door de loop der jaren onmisbaar gemaakt. Elektriciteit is de krachtbron die deze apparaten laat werken, maar het kan ook hitte en eventueel brand veroorzaken als er iets mis is met de elektrische apparatuur. Net als het elektriciteitsnet in uw huis zijn elektrische apparaten voorzien van een beveiliging waardoor ze automatisch worden uitgeschakeld indien ze te worm zouden worden. Soms functioneert dit systeem niet of niet meer afdoende en kunnen er problemen ontstaan. Dit soort elektra-defecten veroorzaken een op de drie branden in ons land.

Preventie is verstandig

Heeft u wel eens een expert laten kijken naar de elektrische apparatuur in uw woning? Weet u zeker dat alle apparaten op een aardlekstopcontsct zijn aangesloten indien dat verstandig is? Heeft u uw elektrische apparaten al eens laten doormeten op hitte-ontwikkeling? Preventie is een goed idee als u brand zoveel mogelijk wilt voorkomen. Wilt u hier meer over weten en geen risico’s nemen? Neem dan contact met ons op.

Kortom: hier komt een afsluiter!

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.