MARO - Uw specialist op het gebied van brandbeveiliging uit Leerdam

noodevacuatie- en vervangingsverlichting

Noodevacuatieverlichting

Deze verlichting is een voorziening voor mensen die vanwege een calamiteit en daaropvolgende stroomuitval direct een locatie moeten verlaten of – voordat ze weg kunnen – eerst nog een (gevaarlijk) proces moeten afsluiten. Noodevacuatieverlichting bestaat uit 4 soorten verlichting.

Vluchtrouteverlichting

Om een gebouw op een veilige manier te verlaten bij bijvoorbeeld stroomuitval zorgt de vluchtrouteverlichting dat de vluchtwegen en eventuele obstakels die op de grond liggen goed te herkennen zijn.

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding markeert de vluchtroute, is permanent verlicht en is te herkennen aan pictogrammen en kleuren waaruit blijkt hoe een gebouw verlaten kan worden. De pictogrammen die hiervoor gebruikt worden staan beschreven in de norm NEN-EN-ISO 7010

Anti-paniekverlichting

Deze verlichting zorgt er voor dat mensen bij calamiteiten een plaats bereiken vanwaar ze verder gebruik kunnen maken van een vluchtroute.

Verlichting voor werkplekken met verhoogd risico

Deze verlichting wordt ingezet voor de veiligheid van personen die verantwoordelijk zijn voor (gevaarlijke) processen of in een gevaarlijke situatie terecht kunnen komen. Door deze verlichting kunnen zij een juiste afsluitprocedure uit voeren, zodat de veiligheid van andere mensen in het gebouw niet in het geding komen.


Vervangingsverlichting

Deze verlichting is volwaardige verlichting die bij stroomuitval inschakelt en er voor zorgt dat de normale activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Deze verlichting is niet in de eerste plaats bedoeld voor de veiligheid, maar heeft technische of economische argumenten.

Aanbrengen van noodevacuatieverlichting

Om te bereiken dat mensen veilig een ruimte verlaten moet er wel verlichting aangebracht worden. Waar wordt deze verlichting geplaatst en hoeveel moeten ze verlichten:

  • bij elke uitgangsdeur, gebruikt voor ontruiming
  • bij trappen (elke traptree moet direct licht ontvangen)
  • bij elke niveau verandering
  • om elke verplichte vluchtweg-aanduiding en nooduitgang te verlichten
  • bij elke richtingsverandering van de vluchtweg
  • bij elke kruising van gangen
  • buiten, bij elke uitgang gebruikt voor ontruiming
  • 5 lux bij elke Eerste hulppost
  • 5 lux bij iedere brandblusvoorziening of brandmeldpunt
  • de vereiste 5 lux geldt alleen als deze voorzieningen zich niet bevinden in een vluchtroute of anti-paniek-ruimte

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.