MARO - Uw specialist op het gebied van brandbeveiliging uit Leerdam

wet- en regelgeving noodverlichting

Wet- en regelgeving betreffende noodverlichting

Bouwbesluit

In het bouwbesluit staan eisen voor noodverlichting. Hierin staat ook dat de eigenaar van een gebouw verantwoordelijk is voor de veiligheid in een gebouw.

ARBO-Wet

Een onderdeel van deze wet is het Arbeidsomstandighedenbesluit.Hierin zijn minimum voorschriften opgenomen inzake de veiligheid en gezondheid op arbeidsplaatsen en minimum voorschriften veiligheid en gezondheidssignalering op het werk (Richtlijn nr. 89/654/EEG en nr. 9258/EEG). Volgens deze wet is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers, bezoekers en leveranciers. De werkgever moet zorgen dat er vluchtroutes en nooduitgangen zijn. Noodverlichting is een voorziening die noodzakelijk is om veilig gebruik van de vluchtroutes en nooduitgangen te kunnen maken.

Normen

De onderstaande normen hebben betrekking op noodverlichting.

 • NEN-EN 1838: Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting: hierin staan de lichttechnische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moeten voldoen. Deze norm moeten worden gelezen in samenhang met het Bouwbesluit en de ARBO-wet.
 • NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties: hierin staan technische uitvoeringseisen en specifieke eisen voor medisch gebruikte ruimten.
 • NEN-EN-ISO 7010: Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens:  hierin staan de veiligheidssymbolen en -kleuren, waaronder het wereldwijd gangbare en geaccepteerde pictogram voor vluchtrouteaanduiding.
 • NEN 6088: is vervallen ene opgegaan in de NEN 3011 die weer verwijst naar de NEN-EN-ISO 7010.
 • NEN-EN 50172: Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen: in deze norm staan voorschriften over noodverlichting, het ontwerpen van een noodverlichtingsinstallatie, de keuze voor een systeem, het onderhouden ervan en het vastleggen van informatie. Er staan veel verwijzingen in naar de NEN-EN 1838 en de productnorm voor verlichting NEN-EN-IEC 60598-2-22.
 • NEN-EN 50171: Noodverlichtingssystemen – Centrale voedingssystemen: in deze norm staan de algemene eisen voor centraal gevoede noodverlichtingssystemen.
 • NEN-EN-IEC 605982-22: Bijzondere eisen – Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting: hierin zijn de eisen vastgelegd waaraan noodverlichtingsarmaturen moeten voldoen.
 • NEN 2443: Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen n in garages: de eisen die in deze norm zijn beschreven komen overeen met die van de bovengenoemde NEN-EN 1838 en die van het Bouwbesluit 2012.

Informatiebronnen

 • ISO publicatie 79: inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties
 • ISO publicatie 79.1: Ontwerpen en installeren van Noodverlichtingsinstallaties en Vluchtrouteaanduidingen voor gebouwen
 • Brandbeveiligingsinstallaties: Deze uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) maakt duidelijk welke technische eisen aan installaties worden gesteld.
 • NVFN website: op deze website staan antwoorden op veel gestelde vragen met betrekking tot de noodverlichting.

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.