MARO - Uw specialist op het gebied van brandbeveiliging uit Leerdam

Brandveiligheid in een VvE: wie is aansprakelijk?

Brandveiligheid in een VvE: wie is aansprakelijk?

Mocht er onverhoopt een brand uitbreken in een appartement, dan is het natuurlijk de eerste zorg dat er zich geen persoonlijke ongelukken zullen voordoen. Daarna is het moment gekomen dat moet worden onderzocht hoe de brand is ontstaan en wie of wat daarvoor verantwoordelijk is geweest.

Brand is vaak een ongelukje

In de praktijk blijkt helaas dat het, net als in andere woningen, vaak een ongelukje is, in combinatie met onvoorzichtigheid. Denk hierbij aan een sigaret in bed of een omgevallen brandende kaars als er even niemand is om dat probleem op te lossen. Maar voor dat soort zaken is er toch een brandverzekering en is er geen aansprakelijkheid door de VvE? Het antwoord is iets gecompliceerder.

Wanneer is een VvE aansprakelijk?

De wet is duidelijk over aansprakelijkheid in dit soort gevallen: de bezitter (of eigenaar) van een opstal die niet aan de eisen voldoet die men daaraan mag stellen en daardoor voor gevaar zorgt, is daarvoor aansprakelijk. Wordt deze vorm van aansprakelijkheid in de praktijk vaak gesteld? Dat zal niet heel vaak gebeuren, omdat het niet eenvoudig is om te bewijzen dat een eigenaar of VvE bewust ervoor heeft gekozen de veiligheidseisen te negeren of niets heeft gedaan om de brandveiligheid in het complex te garanderen.

Iemand de schuld geven

Toch is het voor belanghebbenden soms al afdoende om te bewijzen dat een bepaald onderdeel van de brandbeveiliging niet heeft gewerkt en dat een derde daardoor schade heeft geleden. Dit nog even afgezien van persoonlijke tragedies die het gevolg zouden kunnen zijn van een brand als de vluchtweg onvoldoende bleek te zijn.

Aandacht voor brandveiligheid is een must

Een VVE heeft als doel om een appartementengebouw te beheren en de gemeenschappelijke belangen van de bewoners te behartigen. Veiligheid speelt hierbij natuurlijk een zeer belangrijke rol. Brandveiligheid is zelfs specifiek benoemd in de standaard reglementen bij splitsing van appartementsrechten. Zo is de VvE verantwoordelijk voor het onderhoud voor branddetectie en brandbestrijdingsmiddelen in de gemeenschappelijke ruimten.

VVE houdt brandbeveiliging in orde

Het is ook in het algemeen duidelijk genoeg dat het ook in het belang van de VVE is om de brandbeveiliging tiptop in orde te houden om de gevolgen van een brand zo beperkt mogelijk te houden. Als de VvE zich op deze manier van haar taken kwijt, is een aansprakelijkheidstelling ook niet waarschijnlijk.

Zo goed mogelijk voorbereid zijn?

Wilt u weten wat u preventief kunt doen op het gebied van brandbestrijding en beperking van mogelijke aansprakelijkheid van de VvE? Neem gerust contact met ons op voor informatie en advies.

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.