MARO - Uw specialist op het gebied van brandbeveiliging uit Leerdam

Rook ingeademd: Wat nu?

Rook ingeademd: Wat nu?

Veel mensen zijn bang om een brand te moeten meemaken. Niet alleen een brand zelf heeft veel impact. De gevolgen van een hevige brand kunnen ook erg schokkend zijn. Denk maar aan de waterschade in een woning na het blussen of slachtoffers die brandwonden hebben opgelopen.

Rook vaak gevaarlijker dan vuur

Maar de meeste slachtoffers tijdens branden worden gemaakt door de rookontwikkeling en niet door het vuur. Rook is gevaarlijk en kan zonder meer dodelijk zijn als het in te grote hoeveelheden wordt ingeademd.  Moderne gebouwen en interieur bevatten een groot aantal stoffen die het menselijk lichaam schade kunnen toebrengen. Ook als de rookinademing maar korte tijd heeft geduurd kan dit toch verstrekkende gevolgen hebben.

De meest voorkomende symptomen na rookinademing

Als mensen gedurende een kortere of langere periode rook hebben ingeademd, kunt u de volgende symptomen verwachten:

  • hoesten
  • kortademigheid
  • hoofdpijn
  • verwarring en flauwvallen
  • coma
  • ontstoken of verbrande ogen
  • ontsteking van de huid.

Bijna al deze gevolgen van de inademing van rook zijn ernstig en kunnen ook na een langere periode nog tot klachten leiden.

De effecten op lange termijn

De onderzoeksresultaten uit langdurige studies geven aan dat ook beperkte rookinademing op lange termijn nog gezondheidsproblemen kan opleveren. Na een grote brand op King’s Cross Station werden een aantal slachtoffers van rookinademing 2 jaar gevolgd. Via dit onderzoek konden de gevolgen van het inademen van rook op de langere termijn beter ingeschat worden. Meer dan 75% van de slachtoffers had na 6 maanden nog steeds medische klachten. Na een periode van 2 jaar was de helft van de groep nog steeds niet volledig hersteld. Er zijn dan ook zeker effecten van rookinademing merkbaar op de langere termijn.

Zorg voor een goed evacuatieplan

Ook als de brandbeveiliging is uw pand goed is, kan er eventueel toch brand ontstaan. Dat betekent dat de kans op rookinademing reëel is. De beste manier om te voorkomen dat aanwezigen rook inademen is door hen zo snel mogelijk te evacueren. Heeft u al een goed evacuatieplan voor uw gebouw? Of wilt u meer informatie hebben over de brandveiligheid van uw woning? Wij geven u professioneel advies. Neem gerust contact met ons op om verdere informatie over dit onderwerp te krijgen.

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.