MARO - Uw specialist op het gebied van brandbeveiliging uit Leerdam

Is uw ontruimingsplan nog up-to-date?

Is uw ontruimingsplan nog up-to-date?

Een ontruimingsplan is een essentieel draaiboek waarin duidelijk beschreven wordt hoe te handelen bij calamiteiten. Het ontruimingsplan zorgt ervoor, dat u, uw werknemers en de bezoekers van uw bedrijf bij een eventuele ontruiming het gebouw ordelijk en veilig kunnen ontvluchten. Bij veel bedrijven waar wij komen blijkt dat het ontruimingsplan niet actueel meer te zijn. Door bijvoorbeeld kleine verbouwingen kloppen de tekeningen niet meer of door verloop van personeel. Het is belangrijk om uw ontruimingsplan up-to-date te houden.

Inhoud ontruimingsplan

In het ontruimingsplan staan afspraken en procedures die ervoor zorgen, dat een eventuele ontruiming op een gestructureerde manier verloopt. Denk hierbij aan zaken als wie de leiding heeft, hoe de communicatie verloopt, hoe de hulpverleningsdiensten worden ontvangen en de beschikbaarheid van aanwezigheidslijsten met persoonsgegevens en contactgegevens. Een belangrijk onderdeel van het ontruimingsplan zijn de ontruimingsplattegronden, die op verschillende plaatsen in het gebouw duidelijk zichtbaar moeten zijn.

De plattegronden vermelden de positie van de lezer en de beschikbare brandblusmiddelen alsmede de vluchtwegen. Een ontruimingsplan wordt ten onrechte ook wel een bedrijfsnoodplan genoemd. In werkelijkheid is het ontruimingsplan slechts een deel van het bedrijfsnoodplan, dat veel uitgebreider is met informatie over bijvoorbeeld ongevallen en milieu-incidenten.

Regelgeving

Om te kunnen voorzien in goede bedrijfshulpverlening is een goede risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) noodzakelijk. Daarom zijn de RI&E, een BHV-plan en een ontruimingsplan voor bijna alle bedrijven verplicht. U bent wettelijk verplicht om een ontruimingsplan te hebben als:

  • uw bedrijf groter is dan 500 m²
  • het pand uit meerdere verdiepingen bestaat dan alleen de begane grond en
  • in het pand een brandmeldinstallatie aanwezig is

Wees voorbereid

Alles op papier hebben is één ding, zorgen dat iedereen ook daadwerkelijk weet wat hem te doen staat, mocht er zich werkelijk een calamiteit voordoen, is iets anders. Zorg er daarom voor dat de inhoud van het ontruimingsplan bij alle medewerkers bekend is. Daarnaast biedt het jaarlijks oefenen van een ontruiming de mogelijkheid, om het plan aan de hand van de praktijkervaring indien nodig bij te stellen.

Ontruimingsplan opstellen

Met een goed ontruimingsplan voldoet u aan de wettelijke eisen en voorkomt u slachtoffers bij brand of ongelukken. Wilt u meer informatie of hulp bij het opstellen van een ontruimingsplan voor uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.